Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Có 5 đợt xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015

Có 5 đợt xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015


Thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chia làm 5 đợt dành cho các nguyện vọng 1, 2, 3, 4. 

Có 5 đợt xét tuyển đại học, cao đẳng 2015

Điểm xét tuyển vào các trường sẽ không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định và điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước. 

Sau khi tham dự kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh sẽ được cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi để có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau. 

Thời gian cụ thể của 5 đợt xét tuyển như sau: 

Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1 : từ ngày 1/8 đến 20/8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8) 

Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9) 

Xét tuyển NV bổ sung  đợt 2:  từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10) 

Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10) 

Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường cao đẳng): từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11).  

Với xét tuyển nguyện vọng I: Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển đợt I để đăng kí vào 01 trường (đại học, cao đẳng), mỗi trường thí sinh được đăng kí tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. 

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng kí ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng kí sang trường khác; Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng kí ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. 

Xét tuyển các nguyện vọng bổ sung: Chỉ có những thí sinh trượt nguyện vọng I mới được tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng kí tối đa vào 3 trường và mỗi trường được đăng kí tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. 

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển thí sinh được rút hồ sơ để đăng kí xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo; Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

SHARE THIS

Author:

Liên hệ Trực tiếp Hotline 0989.452.462 để được tư vấn cụ thể về các chương trình tuyển sinh năm 2019

0 nhận xét: