Tin mới nhất

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Quyết định số 3169/QĐ-ĐHSPHN, ngày 23/6/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc miễn thi môn ngoại ngữ đầu vào thạc sỹ, miễn xét môn ngoại ngữ đầu ra khi ra trường

Quyết định số 3169/QĐ-ĐHSPHN, ngày 23/6/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc miễn thi môn ngoại ngữ đầu vào thạc sỹ, miễn xét môn ngoại ngữ đầu ra khi ra trường 

Quyết định số 3169/QĐ-ĐHSPHN, ngày 23/6/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc miễn thi môn ngoại ngữ đầu vào thạc sỹ, miễn xét môn ngoại ngữ đầu ra khi ra trường
  • Title : Quyết định số 3169/QĐ-ĐHSPHN, ngày 23/6/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc miễn thi môn ngoại ngữ đầu vào thạc sỹ, miễn xét môn ngoại ngữ đầu ra khi ra trường
  • Posted by :
  • Date : 20:43
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top 2 3 4 5 6 7 8