Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2016

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2016 thông tin cụ thể như sau: 

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2016 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
THÔNG BÁO
 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 

Căn cứ quyết định số 22/2001/BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường Đại học Thương mại năm 2016,
Trường đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đại học đào tạo để cấp bằng thứ hai năm 2016 như sau:
1. NGÀNH ĐÀO TẠO
1.1 Ngành Kế toán 
1.2 Ngành Quản trị kinh doanh
1.3 Ngành Luật kinh tế
2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
2.1.Chương trình đào tạo:Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2.1. Thời gian đào tạo:  2 năm rưỡi đến 3 năm
2.3. Hình thức đào tạo:  Vừa làm vừa học hoặc Chính quy tuỳ theo đối tượng tuyển sinh.
Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.
2.4. Cấp bằng tốt nghiệp: Danh hiệu Cử nhân – Hình thức đào tạo Đại học Vừa làm vừa học  hoặc Chính quy tuỳ theo đối tượng tuyển sinh.
2.5. Địa điểm đào tạo: tại Trường đại học Thương mại
3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
3.1. Điều kiện để học bằng đại học thứ hai
a. Công dân Việt nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế- Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục Và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển học đại học bằng thứ hai.Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy được đào tạo và cấp bằng đại học thứ hai chính quy.
b. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của trường.
c. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của trường.
3.2 Hình thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
3.2.1. Việc miễn thi áp dụng cho các đối tượng sau
Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thương mại đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy, người có bằng tốt nghiệp đại học Trường Đại học Thương mại đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ Vừa làm vừa học trong cùng nhóm ngành của Trường Đại học Thương mại.
3.2.2. Hình thức thi
- Những người không thuộc diện miễn thi nêu tại mục a phải thi hai môn.
- Các môn thi tuyển: môn Kinh tế thương mại đại cương môn Tiếng Anh.
            - Hình thức thi: tự luận
3.3. Điều kiện trúng tuyển:
Những thí sinh dự thi đủ số môn thi do Trường quy định và không có môn nào bị điểm 0, nếu đủ điểm xét tuyển cho ngành đào tạo thì thuộc diện trúng tuyển.
4. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Hồ sơ
Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
1) Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Phường, Xã) trực tiếp quản lý.
2) Bản sao giấy khai sinh 
3) 3 ảnh mầu cỡ 3x4 cm (có ghi rõ Họ tên và ngày tháng năm sinh) và 2 ảnh mầu 4x6cm (dán vào Phiếu tuyển sinh và Phiếu đăng ký có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận)
4) Bản sao các văn bằng tốt nghiệp đại học và phiếu điểm kết quả học tập.
5) Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu, in ngoài túi hồ sơ)
6) 2 Phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên hệ

5. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
            Trường dự kiến tuyển sinh như sau:
            - Phát hành hồ sơ từ 01/ 3 /2016.
            - Nhận hồ sơ đến hết ngày 06 / 8 /2016.
            - Tổ chức ôn tập từ ngày 01 / 8 / 2016
            - Dự kiến  thi  vào ngày  20 và 21 tháng 8 năm 2016     

SHARE THIS

Author:

Liên hệ Trực tiếp Hotline 0989.452.462 để được tư vấn cụ thể về các chương trình tuyển sinh năm 2019

0 nhận xét: