Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam thông báo tuyển sinh năm 2017

UBND TỈNH HÀ NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam thông báo tuyển sinh năm 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp lớp 12 THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.
3.1. Xét tuyển dựa trên điểm thi của kì thi THPT quốc gia
Trường CĐSP Hà Nam dành 50% tổng chỉ tiêu đào tạo để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Điểm xét tuyển thực hiện theo từng ngành.
- Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Phiếu đăng kí xét tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 THPT của thí sinh
Trường CĐSP Hà Nam dành 50% tổng chỉ tiêu đào tạo để xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT của thí sinh.
Hồ sơ xét tuyển
+ Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Hà Nam.
+ Bản sao học bạ THPT.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm trong năm 2017 và chưa được nhận bằng chính thức).
+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Thí sinh có thể cùng lúc nộp để xét tuyển nhiều ngành. Trong trường hợp thí sinh đăng kí nhiều ngành, sẽ được xét tuyển bình đẳng giữa các ngành. Khi nộp hồ sơ, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu.
Điểm xét tuyển thực hiện theo từng ngành.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh
STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
theo kết quả thi THPT quốc gia
theo điểm học bạ lớp 12 THPT
Tổng
1
CĐ SP Toán
51140209
20
20
40
2
CĐ SP Vật lí
51140211
15
15
30
3
CĐ SP Hoá học
51140212
15
15
30
4
CĐ SP Sinh học
51140213
15
15
30
5
CĐ SP Ngữ văn
51140217
15
15
30
6
CĐ SP Địa lí
51140219
15
15
30
7
CĐ SP Tiếng Anh
51140231
15
15
30
8
CĐ SP Giáo dục công dân
51140204
15
15
30
9
CĐ Giáo dục Mầm non
51140201
175
175
350
10
CĐ Giáo dục Tiểu học
51140202
125
125
250
Tổng số
425
425
850
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.
- Điều kiện nhận ĐKXT:
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên.
6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển
- Nộp đăng kí xét tuyển trực tuyến hoặc chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Hà Nam từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 10/8/2017 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).
- Nộp hồ sơ bổ sung: Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ để xét tuyển điểm ghi trong học bạ theo quy định phải nộp bổ sung đầy đủ về Trường CĐSP Hà Nam, hạn cuối đến hết ngày 10/8/2017 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), nếu thí sinh không nộp hồ sơ bổ sung theo quy định thì không được tham gia xét tuyển.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Quản lí khoa học Trường CĐSP Hà Nam; đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; điện thoại: (0351)3854533.
6.2. Tổ hợp môn xét tuyển
Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hay kết quả học tập lớp 12 THPT đều sử dụng chung tổ hợp môn xét tuyển.
STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu ngành
Chỉ tiêu theo THMXT
Môn ƯTXT
1
SP Toán
51140209
Toán, Lí, Hoá
40
20
Toán
Toán, Lí, Tiếng Anh
10
Toán
Toán, Văn, Tiếng Anh
10
Toán
2
SP Vật lí
51140211
Toán, Lí, Hoá
30
20
Vật lí
Toán, Lí, Tiếng Anh
10
Vật lí
3
SP Hoá học
51140212
Toán, Lí, Hoá
30
20
Hoá
Toán, Hoá, Sinh
10
Hoá
4
SP Sinh học
51140213
Toán, Hoá, Sinh.
30
30
Sinh
5
SP Ngữ văn
51140217
Văn, Sử, Địa
30
20
Văn
Toán, Văn, Tiếng Anh
10
Văn
6
SP Địa lí
51140219
Toán, Lí, Hoá
30
5
Văn, Sử, Địa
15
Địa
Toán, Văn, Tiếng Anh
10
Toán
7
SP Tiếng Anh
51140231
Toán, Lí, Tiếng Anh
30
5
Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
25
Tiếng Anh
8
SP Giáo dục công dân
51140204
Văn, Sử, Địa
30
20
Văn
Toán, Văn, Tiếng Anh
10
Văn
9
Giáo dục Mầm non
51140201
Toán, Hoá, Sinh
350
100
Toán
Văn, Sử, Địa
100
Văn
Toán, Văn, Tiếng Anh
150
Văn
10
Giáo dục Tiểu học
51140202
Toán, Lí, Hoá
250
50
Toán
Toán, Hoá, Sinh
50
Toán
Toán, Văn, Tiếng Anh
150
Văn
Tổng số
6.3. Xét tuyển
- Điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = A + B. Trong đó:
A được tính như sau:
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia để xét tuyển: A là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển.
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT để xét tuyển: A là tổng điểm trung bình cộng của 3 môn (được quy định theo từng ngành xét tuyển) cả năm học lớp 12 THPT (học kì 1 và học kì 2).
B là tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy ĐXT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
7. Chính sách ưu tiên
- Xét tuyển thẳng: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ưu tiên xét tuyển: Đối với những thí sinh có cùng ĐXT thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn thi/môn học (phù hợp với ngành đào tạo) cao hơn; Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Ghi chú: Thí sinh có thể download mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển tại đây.

SHARE THIS

Author:

Liên hệ Trực tiếp Hotline 0989.452.462 để được tư vấn cụ thể về các chương trình tuyển sinh năm 2019

0 nhận xét: